İnsanoğlunun en büyük sorunu kendini tanımaması, ne güçleri olduğunu, hangi temellere sahip olduğunu ve ne kadar yükseğe çıkabileceğini bilmemesidir. Bu, kendinizle ilgili cehaletten gelen bir sorundur.