Sevgi yoluyla edinilen bilgi Mutlak bilgi haline gelir. Aramamız gereken bilgi budur.